Konec svobody


"proto jsme klíči nezvonili..."


1989                     2017

Svoboda
je možnost, případně také schopnost volit, rozhodovat a jednat „podle své vůle,“ ať je jakákoli a nést za to přiměřenou odpovědnost.
(Wikipedia)

 
! jediná šance na změnu jsou demokratické volby !


Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod (.pdf, 140 kB)