Konec svobody


"proto jsme klíči nezvonili..."


1918
  1948 1968 1989                 2018 ..

Svoboda
je možnost, případně také schopnost volit, rozhodovat a jednat „podle své vůle,“ ať je jakákoli a nést za to přiměřenou odpovědnost.
(Wikipedia)

 
! jediná šance na změnu jsou demokratické volby !

! základem jest respekt k ústavní legislativě !

Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod (.pdf, 140 kB)