Konec svobody


"proto jsme klíči nezvonili..."


1918 1948 1968 1989     2018  2019 2020 2021 Freedom

2022 UkraineSvoboda je možnost, případně také schopnost volit, rozhodovat a jednat „podle své vůle,“ ať je jakákoli a nést za to přiměřenou odpovědnost.
(Wikipedia)

! základem jsou demokratické volby a respekt k ústavní legislativě !
= plamínek naděje